Địa chỉ: 93 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Hotline: 04 39762203

Việt Nam English
Bảng điểm điện tử

Bảng điểm điện tử

Nhà sản xuất: Stramatel - Pháp

Mã sản phẩm: SCB

Giá: 0VNĐBảng điểm điện tử đa môn, sử dụng trong nhà thi đấu. 

 
Thiết kế bởi Aptech-IT